versie 1.07

Op vrijdag 23 oktober 2020 is versie 1.07 bij de downloads geplaatst. Deze versie bevat veel verbeteringen, waaronder:

  • nieuwe functie: automatische updates van de standaard validatieregels
  • nieuwe mogelijkheid: 1 of een selectie van metingen valideren (i.p.v. alle metingen in project)
  • nieuwe mogelijkheid: in csv export negeren van 2e meetwaarde met zelfde meettijd
  • nieuwe mogelijkheid: dwa-curven meerekenen in stelselvulling
  • verbetering: opnemen meetreeksen zonder data in de waarschuwingsrapporten
  • verbetering: vermelding van periode in logbestanden van een validatie
  • opmaak: layout gemoderniseerd van vensters kruisselectie, metingselectie, gegevensexport en waarschuwingen

Het meenemen van meetreeksen zonder data in de waarschuwingsrapporten is een al lang bestaande wens van een van de waterschappen. Dit heeft effect op de dagelijkse waarschuwingsmails. Er is een grote kans dat er andere en/of meer meetreeksen worden vermeld bij de top 10 van ontbrekende data.

Er is een kleine kans dat de automatische updates van de standaard validatieregels effect hebben op uw validaties. Dit gebeurt alleen als uw standaardregels niet actueel waren, of handmatig wijzigingen zijn aangebracht in de bestanden. Met de automatische updates wordt alleen de inhoud van de regels bijgewerkt. Of standaardregels wel/niet actief zijn blijft ongewijzigd. Ook handmatige blokkeringen per meting (via de validatiesets) blijven behouden.