Open en flexibel

Bijzonder aan ValidatieTools zijn de flexibele en volledig open validatieregels. Maar wat wordt hiermee bedoeld?

Open regels

De kennis die nodig is om te valideren is vastgelegd in de validatieregels. In ValidatieTools zijn deze regels opengesteld voor gebruikers. Ze zijn niet alleen toegankelijk, maar ook wijzigbaar, uitbreidbaar en kopieerbaar. Gebruikers kunnen zelfs regels exporteren en naar andere gebruikers sturen. De doorontwikkeling en het locatiespecifiek maken van de validatieregels is daarmee losgekoppeld van de software. U bent daarvoor niet afhankelijk van software-updates.

Veel gebruikers willen meteen aan de slag, zonder zich in te werken in allerlei regels. Hiertoe wordt een standaardset van validatieregels meegeleverd. De standaardset wordt beheerd door de softwareleverancier. Updates en uitbreidingen worden (automatisch) ter beschikking gesteld aan alle gebruikers. Gebruikers kunnen zelf kiezen welke standaardregels zij wel of niet gebruiken.

Open resultaten

Naast de regels zijn ook de validatieresultaten open. Bij alle invalide en twijfelachtige waarden wordt vastgelegd wanneer en door welke validatieregel de waarde is afgekeurd. Ook de regels zelf en de uitkomsten van de berekeningen worden gelogd. Zodoende is achteraf precies te achterhalen waarom een bepaalde waarde is afgekeurd.

Flexibele regels

De validatieregels werken met referenties. Dit wil zeggen dat een regel verwijst naar allerlei soorten gegevens. Een simpel voorbeeld is een referentie naar het meetbereik of een hoogtemaat. Maar de mogelijkheden gaan veel verder. Er kan ook verwezen worden naar kenmerken van andere metingen, andere meetwaarden, andere meetreeksen, statistieken en uitkomsten van berekeningen. En er kan naar meerdere metingen ineens verwezen worden, bijvoorbeeld alle niveaumetingen op een bepaalde afstand. Dit alles wordt dynamisch bepaald voor de betreffende meting en naar gelang de beschikbaarheid van de gegevens op het gewenste tijdstip. Hierdoor is er slechts een regel nodig voor meerdere of alle meetreeksen.

Bij dit alles geldt het principe “het kan wel, maar het hoeft niet”. Als gegevens niet beschikbaar zijn of instellingen ontbreken, dan wordt de regel overgeslagen.

Flexibele toepassing

Bij de validatieregels kan worden aangegeven op welke (soorten) metingen en in welke situaties de regel moet worden toegepast. Ook kunt u uitzonderingen aangeven, of regels blokkeren.