Home

ValidatieTools is software voor het valideren en analyseren van meetgegevens, toegespitst op riolering en watersystemen. Het programma onderscheidt zich door flexibiliteit en openheid. De validatieregels zijn volledig instelbaar, aanpasbaar en uitbreidbaar.

Deze website biedt informatie voor potentiële, nieuwe en bestaande gebruikers.

Wat is ValidatieTools?

ValidatieTools is software voor het valideren van meetgegevens en biedt hulpmiddelen voor het analyseren van meetgegevens. Het valideren kan automatisch en handmatig. De automatische validaties gebeuren met validatieregels die aangeven wanneer een meetwaarde waarschijnlijk niet klopt of verdacht is. Bijzonder aan ValidatieTools is hoe wordt omgegaan met de validatieregels:

  • De regels zijn volledig aanpasbaar en uitbreidbaar. Ook kunt u zelf nieuwe regels aanmaken.
  • De regels zijn volledig open. U kunt ze inzien, kopieeren en uitwisselen met andere gebruikers.
  • In de regels kunt u verwijzingen opnemen naar allerlei gegevens, meetreeksen en berekeningen.
  • En natuurlijk kunt u regels aan- en uitzetten, of alleen (laten) toepassen op bepaalde metingen of situaties.

Hoewel u allerlei meetgegevens kunt laten valideren, is ValidatieTools ontworpen voor metingen in het stedelijk en regionaal waterbeheer. Het wordt veel toegepast voor metingen in afvalwatersystemen (riolering), grondwatermetingen en gerelateerde neerslagmetingen.

Presentatie en uitleg

Wilt u weten wat ValidatieTools voor u kan betekenen? Vraag om een presentatie of demonstratie (e-mail info@validatietools.nl).