Versie 1.08

De nieuwe versie 1.08 van woensdag 2 december 2020 heeft een nieuwe “look & feel”.  Deze versie bevat vooral verbeteringen in de layout:

  • Layout van alle venters is aangepast en voorzien van beter leesbare lettertypes;
  • ValidatieTooals is nu “dpi-aware”.  Het programma houdt rekening met uw schermresolutie en de schaal die u heeft ingesteld bij de Windows beeldscherminstellingen. Ook de iconen in de menu’s zijn vernieuwd en schaalbaar gemaakt.
  • Er is een popup-menu toegevoegd aan de metingenlijst op het hoofdvenster, met de optie om meetreeksgegevens naar het klembord te kopieëren.
  • Het laden van de metingenlijst begint al terwijl u inlogt op het startscherm. Dit is handig bij grote metingenlijsten met duizenden meetreeks-ID’s.
  • Er zijn diverse kleine verbeteringen gedaan.

Het nieuwe popup-menu verschijnt als u met uw rechter muisknop op de metingenlijst klikt. U kunt eerst meerdere metingen selecteren (met shift en/of control) en dan rechtsklikken.  Met de optie “kopieëren” worden de gegevens van de geselecteerde metingen  in het klembord gezet. Bij grote selecties is het meestal handiger om dit te doen met “Exporteren”. Kies in het venster Exporteren  voor het formaat “Overzicht van aantallen meetgegeevns per meetreeks”. Dit geeft een csv-bestand met de aantallen van de geselecteerde metingen en tijdsperiode.