Statusbalken – gegevens in een oogopslag

Naast weergave in tabellen en grafieken kunnen de validatieresultaten worden getoond in statusbalken. Dit zijn tijdbalken waarin met kleuren de status van de meetgegevens is aangegeven. Zo is in een oogopslag duidelijk waar er onbetrouwbare meetwaarden zijn en waar gegevens ontbreken.

In onderstaande statusbalken staan 4½ maand aan meetgegevens van 20 meetreeksen (circa 800.000 meetwaarden). De zwarte plekken wijzen op gaten in de meetreeksen (ontbrekende gegevens). Geel en rood zijn de twijfelachtige en invalide meetgegevens.

voorbeeld statusbalken

U kunt in- en uitzoomen op de statusbalken. De afbeelding hieronder laat een periode van 10 uur zien. Hierbij worden de individuele meetwaarden zichtbaar en de verschillende meetfrequenties van de meetreeksen. Het zoombereik gaat van 48 weken tot 6 minuten (nog een factor 60 verder dan hieronder weergegeven).

 

Meer over de werking van ValidatieTools