Aansluiten op meetsysteem

Uw meetgegevens staan in een database, veelal in de hoofdpost van het meetsysteem. ValidatieTools importeert deze meetgegevens. Vervolgens kunt u de gegevens (laten) analyseren, valideren en weer exporteren naar het meetsysteem.

Belangrijk is dat ValidatieTools nooit meetwaarden wijzigt. Een meetgegeven bestaat uit een datum-tijdlabel, een meetwaarde en een of meer (validatie)vlaggen. Bij het valideren wijzigen de validatievlaggen in “valide”, “twijfelachtig”, ” invalide” of “niet-gevalideerd”. De meetwaarde zelf verandert niet.

Na het valideren worden de meetgegevens met aangepaste vlaggen geëxporteerd, terug naar het meetsysteem. De gegevensuitwisseling gebeurt met een uitwisselingsbestand (bijvoorbeeld FEWS times series), of direct via een API-koppeling met het meetsysteem.

 

Meer over de werking van ValidatieTools