Aansluiten op meetsysteem

Uw meetgegevens staan in een database, veelal in de hoofdpost van het meetsysteem. ValidatieTools importeert deze meetgegevens. Vervolgens kunt u de gegevens (laten) analyseren, valideren en weer exporteren naar het meetsysteem.

Belangrijk is dat ValidatieTools nooit meetwaarden wijzigt. Een meetgegeven bestaat uit een datum-tijdlabel, een meetwaarde en een of meer (validatie)vlaggen. Bij het valideren wijzigen de validatievlaggen in “valide”, “twijfelachtig”, ” invalide” of “niet-gevalideerd”. De meetwaarde zelf verandert niet.

Na het valideren worden de meetgegevens met aangepaste vlaggen geëxporteerd, terug naar het meetsysteem. De gegevensuitwisseling gebeurt meestal in de vorm van FEWS times series bestanden.