Hosting

schema hosting

Uitbesteden automatische validaties

U kunt u ervoor kiezen om het validatieproces uit te besteden. In dat geval verzorgt Broks-Messelaar Consultancy de software-installatie en het dagelijks downloaden, valideren en uploaden van meetgegevens. U krijgt nog steeds de beschikking over ValidatieTools, zodat u de validatieresultaten kunt bekijken en analyses kan (laten) uitvoeren. U beschikt over de gevalideerde meetgegevens via een speciaal daarvoor bestemde internetsite.

De kosten van hosting zijn € 1210,- plus € 2,00 per meetreeks. Hierbij is het volgende inbegrepen:

  • implementeren van een klantspecifieke internetsite voor de validatiegegevens;
  • het (dagelijks) downloaden en laten valideren van meetgegevens van het meetsysteem en
    uploaden van de gevalideerde gegevens;
  • het uploaden van de validatiegegevens en resultaten naar de internetsite, vanwaar u de gegevens kan opvragen (functionaliteit hiervoor is ingebouwd in ValidatieTools);
  • incidenteel actualiseren van statistische kenmerken van de meetreeksen;
  • controle of de validaties en data-uitwisseling volledig plaatsvinden;
  • beheer van de website en de ‘centraal’ geïnstalleerde software, inclusief backups.

Hosting in eigen beheer

U kunt de hosting ook door een andere organisatie laten verzorgen, of in eigen beheer. In dat geval richt u  een computer in voor de dagelijkse automatische validaties en exports naar een internetsite. Bij de installatie op andere computers geeft u aan dat de meetgegevens van die internetsite opgehaald moeten worden. De functionaliteit hiervoor is standaard bij ValidatieTools inbegrepen.