Groningen-Drenthe kiest voor ValidatieTools

ValidatieTools gaat de meetgegevens valideren van 16 zuiveringskringen in Groningen en Noord Drenthe. Gefaseerd worden bijna 15.000 meetreeksen aan ValidatieTools gekoppeld.

In het project “Meten en Monitoren” werkt het samenwerkingsverband Waterketen Groningen en Drenthe aan het ontsluiten van de meetgegevens van alle rioolstelsels en zuiveringen. Alle meetgegevens komen bijeen in een database bij het Waterschap Hunze en Aa’s. Dit zijn met name hydraulische gegevens en bedrijfsgegevens van rioolgemalen, bassins en overstorten in de gemeentelijke rioolstelsels. Gefaseerd per zuiveringskring worden de meetgegevens gekoppeld met de centrale database. ValidatieTools haalt dagelijks de gegevens op uit de database om te valideren.  Daarnaast gaat ValidatieTools zorgen voor het toegankelijk maken van de gegevens voor alle deelnemende gemeenten.

Meer informatie over (de projecten van) het samenwerkingsverband is te vinden op Waterketen Groningen en Drenthe.

Waterketen Groningen-Drenthe