Wat is valideren?

Valideren betekent “geldig verklaren”, maar men kan nooit met 100% zekerheid stellen dat een meetwaarde klopt. Wat gebeurt en dan wel bij het valideren van meetgegevens?

Lees meer...