Versie 1.09

Op 16 september 2021 is versie 1.09 op de website gezet. Er zijn verbeteringen doorgevoerd voor de koppeling met meetsystemen. Er zijn ditmaal geen verbeteringen in de gebruikersinterface (t.o.v. versie 1.0.8.6).